Teknisk PL / Scrum Master

Nu söker vi en konsult till en av våra kunder för ett uppdrag som startar omgående. Vår kund har ett befintligt system för sin kärnverksamhet och har nu ett projekt som drar igång för att skriva om det i ny, modern arkitektur och som en SaaS-lösning.För att komma...

Projektkoordinator / testkoordinator 50%

Från december 2022 – maj/juni 2023 kommer vi att driva ett projekt som går ut på att uppgradera ERP i tre av våra bolag.   Uppdraget går främst ut på: Projektkoordinering – Exempelvis hantera projekt- och tidplan, boka/genomföra/dokumentera projektmöten. Uppdatera och...

Erfaren Scrum Master

Beskrivning Vi söker en profil med stort Agilt kunnande, en person som uppmuntrar och stöttar teammedlemmar i det agila arbetet,Personen behöver kunna hålla ordning och se till att prioriterade ärenden hanteras och slutförs inom uppsatta tidsramar. Vi vill även att...

Lösningsarkitekt inom säkerhet

Beskrivning Vi jobbar med att säkra upp det digitala kundmötet. Området äger, nyutvecklar och förvaltar de tekniska lösningarna för att kunna identifiera och ge rätt åtkomst till våra kunder. Arbetet sker enligt agila principer i en SAFe tågstruktur med 6st...

Product Manager till affärsområde betalningar

Vi  söker en konsult som vill arbeta med framtidens betalningar! Konsulten ska vara länken mellan bankens affärsutveckling och digitala utveckling. — Om affärsområdet –Payments har det samlade ansvaret för vår affär inom kort, betalningar, konton, cash...

Testledare infrastrukturprojekt

Vi har ett digitaliseringsprojekt som behöver förstärkas med en Testledare Beskrivning Vår kund befinner sig på en digitaliseringsresa där IT-landskapet blir allt mer distribuerat och där behovet att effektivt och säkert kunna integrera mellan system är av högsta...