Grattis, du har din nya medarbetare på väg in, en ung talang, med endast ett par års erfarenhet från yrkeslivet. Många företag är noga med att utse både fadder och mentor till sina nyanställda unga talanger, men har du funderat på att dubbla upp?

 

 

1. Utse en fadder till din nya medarbetare

I samband med att din nya medarbetare ska börja så är det bra att ha utsett en fadder före första arbetsdagen. Tala om för faddern vad som ingår i ansvaret och vilka förväntningar som finns. Ibland kan det suckas lite på temat jag har inte tid, känner mig inte bekväm etc.
Att vara fadder ska man se som en möjlighet – att få chans att vara den som visar runt och introducerar och visar upp ett ansikte för företaget.

Ibland kan det vara smart att utse en fadder som varit lite negativ senaste tiden – det blir ett bra tillfälle att kommunicera vad som förväntas och inte helt sällan är det just den personen som växer med uppgiften och tar stort ansvar. Att vara fadder är att se till att den nya medarbetaren känner sig välkommen och att inkluderad. Som fadder ser man tex till att nya medarbetaren kommer med på lunch, presenteras för kollegor som dyker upp i landskapet etc.

2. Utse en mentor till din nya medarbetare

Mentorn och faddern kan absolut vara samma person, men ibland är det bra att skilja på det.
Mentorn är den person som ska guida kring arbetsuppgifterna, kanske beskriva hur olika
IT-system hänger ihop, finnas till hands när nya kollegan kört fast i någon arbetsuppgift eller behöver ett råd hur han / hon ska hantera ett ärende eller en fråga.

3. Din nya medarbetare vill visa vad han/hon går för

Det är lätt hänt att man som arbetsgivare tänker att man sätter den nya personen på lätta arbetsuppgifter – i all välmening, men de är kanske för lätta! Det kan också vara för att det befintliga teamet har tung arbetsbelastning så man vill undvika att belasta dem med en gröning.

Som ny är man förväntansfull och ofta väldigt laddad för att få sätta igång och ”visa vad man går för”. Man är ju segrare i en urvals- och rekryteringsprocess. Då blir det missmatch mellan förväntan och utfall och i värsta fall vänder din värdefulla rekrytering i dörren. Förklara varför du valt ut vissa arbetsuppgifter och stäm av förväntningar, ansvar och belastning ofta i början. Förbered också teamet innan nya medarbetaren kommer hur viktigt det är att alla ”investerar” tid i början.

4. Din nya medarbetare sitter på massor av bra kompetens

Det fanns förmodligen många kandidater för rollen som du just tillsatt. Och du har gjort ditt val av en toppkandidat, som förvisso är ganska ny i arbetslivet, men som troligen gått en högskoleutbildning för bara några år sedan. Dessutom är personen uppvuxen med internet, dator och mobil och har ett annat förhållningssätt till det och nya sätt att tänka och resonera. Dra nytta av det! Ett bra sätt är att ha ett omvänt fadder- och mentorskap.

Gör din nya medarbetare till fadder för sin fadder. Kanske tipsar han/hon om ett coolt lunchställe, hur man gör nåt på mobilen etc.

Gör din nya medarbetare till mentor åt sin mentor. Självklart är dina erfarna medarbetare ovärderliga i sin kunskap om systemen och verksamhetsfrågor. Men det har också hänt en del senaste åren och att använda sig av kollektiv intelligens är så värdefullt. Låt din nya medarbetare dela med sig av sitt sätt att lösa ett problem till sin mentor – det är troligen ett nytt och värdefullt synsätt som man inte kommit på själv. Dubbelt mentorskap ökar värdet flera gånger och bygger värdefulla broar på arbetsplatsen – prova när du har din nästa medarbetare på väg in. Lycka till!

Vill du ha hjälp med din nästa rekrytering eller stöd och hjälp med onboarding av nya medarbetare, kika in på vår webb: www.houseofskills.se och kontakta oss gärna: info@houseofskills.se

Grattis, du har din nya medarbetare på väg in, en ung talang, med endast ett par års erfarenhet från yrkeslivet. Många företag är noga med att utse både fadder och mentor till sina nyanställda unga talanger, men har du funderat på att dubbla upp?

 1. Utse en fadder till din nya medarbetare

I samband med att din nya medarbetare ska börja så är det bra att ha utsett en fadder före första arbetsdagen. Tala om för faddern vad som ingår i ansvaret och vilka förväntningar som finns. Ibland kan det suckas lite på temat jag har inte tid, känner mig inte bekväm etc.
Att vara fadder ska man se som en möjlighet – att få chans att vara den som visar runt och introducerar och visar upp ett ansikte för företaget.

Ibland kan det vara smart att utse en fadder som varit lite negativ senaste tiden – det blir ett bra tillfälle att kommunicera vad som förväntas och inte helt sällan är det just den personen som växer med uppgiften och tar stort ansvar. Att vara fadder är att se till att den nya medarbetaren känner sig välkommen och att inkluderad. Som fadder ser man tex till att nya medarbetaren kommer med på lunch, presenteras för kollegor som dyker upp i landskapet etc.

2. Utse en mentor till din nya medarbetare

Mentorn och faddern kan absolut vara samma person, men ibland är det bra att skilja på det.
Mentorn är den person som ska guida kring arbetsuppgifterna, kanske beskriva hur olika
IT-system hänger ihop, finnas till hands när nya kollegan kört fast i någon arbetsuppgift eller behöver ett råd hur han / hon ska hantera ett ärende eller en fråga.

3. Din nya medarbetare vill visa vad han/hon går för

Det är lätt hänt att man som arbetsgivare tänker att man sätter den nya personen på lätta arbetsuppgifter – i all välmening, men de är kanske för lätta! Det kan också vara för att det befintliga teamet har tung arbetsbelastning så man vill undvika att belasta dem med en gröning.

Som ny är man förväntansfull och ofta väldigt laddad för att få sätta igång och ”visa vad man går för”. Man är ju segrare i en urvals- och rekryteringsprocess. Då blir det missmatch mellan förväntan och utfall och i värsta fall vänder din värdefulla rekrytering i dörren. Förklara varför du valt ut vissa arbetsuppgifter och stäm av förväntningar, ansvar och belastning ofta i början. Förbered också teamet innan nya medarbetaren kommer hur viktigt det är att alla ”investerar” tid i början.

4. Din nya medarbetare sitter på massor av bra kompetens

Det fanns förmodligen många kandidater för rollen som du just tillsatt. Och du har gjort ditt val av en toppkandidat, som förvisso är ganska ny i arbetslivet, men som troligen gått en högskoleutbildning för bara några år sedan. Dessutom är personen uppvuxen med internet, dator och mobil och har ett annat förhållningssätt till det och nya sätt att tänka och resonera. Dra nytta av det! Ett bra sätt är att ha ett omvänt fadder- och mentorskap.

Gör din nya medarbetare till fadder för sin fadder. Kanske tipsar han/hon om ett coolt lunchställe, hur man gör nåt på mobilen etc.

Gör din nya medarbetare till mentor åt sin mentor. Självklart är dina erfarna medarbetare ovärderliga i sin kunskap om systemen och verksamhetsfrågor. Men det har också hänt en del senaste åren och att använda sig av kollektiv intelligens är så värdefullt. Låt din nya medarbetare dela med sig av sitt sätt att lösa ett problem till sin mentor – det är troligen ett nytt och värdefullt synsätt som man inte kommit på själv. Dubbelt mentorskap ökar värdet flera gånger och bygger värdefulla broar på arbetsplatsen – prova när du har din nästa medarbetare på väg in. Lycka till!

Vill du ha hjälp med din nästa rekrytering eller stöd och hjälp med onboarding av nya medarbetare, kika in på vår webb: www.houseofskills.se och kontakta oss gärna: info@houseofskills.se