Grattis! Du har hittat en kandidat som du tror kommer passa in perfekt i ditt team! Så långt känner du dig jättenöjd. Nu har du dock ett avgörande steg kvar….Referenstagningen!
En del hoppar över referenstagning och tänker att det inte är så viktigt i processen. Man kanske ringer och ställer någon kontrollfråga eller jagar referensen ett par gånger och sedan ger upp.

Oavsett hur du brukar göra, stanna upp ett tag och inse att det är en väl viktig investering att lägga några minuter extra på referenstagningen.

Varför? Jo, du får en objektiv bedömning och en ytterligare dimension av din egen uppfattning och magkänsla för kandidaten. Du får också veta om kandidaten varit sanningsenlig om sin tidigare arbetsplats och insats där. Dessutom får värdefull kunskap om hur kandidaten kan arbetsledas framöver på bästa sätt, dvs hur du kan se till att få din nya medarbetare att nå sin fulla potential!

Undvik frågor som referenten kan svara ja eller nej på – ställ öppna frågor!

Varför? Jo för att det egentligen inte spelar någon roll om svaret är ja eller nej. Det viktiga är vad som ligger bakom svaret. Har man inte kommit i tid? Har man haft mycket frånvaro? Har man fungerat i teamet? Glöm inte att ställa konkreta följdfrågor om ”varför?”, ”vid vilka tillfällen?”, ”lyfte X upp frågan/problemet och kom fram till en gemensam lösning med teamet?”? Problem och utmaningar finns det alltid, frågan är hur kandidaten agerat i olika situationer.

Prova att omformulera dina frågor

En vanlig fråga kan t ex vara: ”Var X duktig på sitt jobb?”

Dock är frågan godtycklig. Vad betyder duktig? Formulera hellre frågan såhär: “Hur skulle du beskriva X:s prestation på jobbet?” Du får garanterat ett mer utförligt och innehållsrikt svar och du får bättre chans att ställa ledande följdfrågor.

Fråga om referenten och kandidaten känner varandra privat

Varför? Här är de allra flesta ärliga och om relationen är av privat karaktär behöver du ta med det i din bedömning. Kanske är detta en anledning till att ta ytterligare en referens då de kan vara privata vänner och lojala mot varandra.

Låt referenten beskriva en arbetsroll och en framtida arbetsplats som skulle kunna passa X. 

Detta är en bra övning för att se om referentens beskrivning verkar spegla den rollen du har i åtanke. Beskriv gärna efteråt den tilltänkta rollen för referenten och fråga vad hen tror X kommer behöva för stöd och hjälp i en sån typ av roll. Här kommer du få bra input både vad personen behöver för arbetsledning och vad som kan komma att bli en utmaning i rollen. Du kan även fråga referenten vad de känner till om den tilltänkta rollen i början av samtalet.

En bra fråga att avsluta samtalet med är t ex: ”Skulle du vilja anställa/jobba med person X igen i framtiden?”

Får du ett tveklöst ja är saken biff. Märker du en längre paus eller ett tvetydigt svar; luska mer och ställ följdfrågor. Svaret på denna fråga kan vara helt avgörande för referenstagningen i stort.

Hoppas dessa råd har inspirerat dig och kommer att kunna ta dig en bit på vägen. Glöm inte bort referenstagningen då det är en viktig del av rekryteringsprocessen. Det finns såklart mycket mer att råda om i ämnet och har du funderingar eller frågor tveka inte att höra av dig till oss på House of Skills för fler tips! 

 Kika in på vår webb: www.houseofskills.se och kontakta oss gärna på: info@houseofskills.se

 

Grattis! Du har hittat en kandidat som du tror kommer passa in perfekt i ditt team! Så långt känner du dig jättenöjd. Nu har du dock ett avgörande steg kvar….Referenstagningen!
En del hoppar över referenstagning och tänker att det inte är så viktigt i processen. Man kanske ringer och ställer någon kontrollfråga eller jagar referensen ett par gånger och sedan ger upp.

Oavsett hur du brukar göra, stanna upp ett tag och inse att det är en väl viktig investering att lägga några minuter extra på referenstagningen.

Varför? Jo, du får en objektiv bedömning och en ytterligare dimension av din egen uppfattning och magkänsla för kandidaten. Du får också veta om kandidaten varit sanningsenlig om sin tidigare arbetsplats och insats där. Dessutom får värdefull kunskap om hur kandidaten kan arbetsledas framöver på bästa sätt, dvs hur du kan se till att få din nya medarbetare att nå sin fulla potential!

Undvik frågor som referenten kan svara ja eller nej på – ställ öppna frågor!

Varför? Jo för att det egentligen inte spelar någon roll om svaret är ja eller nej. Det viktiga är vad som ligger bakom svaret. Har man inte kommit i tid? Har man haft mycket frånvaro? Har man fungerat i teamet? Glöm inte att ställa konkreta följdfrågor om ”varför?”, ”vid vilka tillfällen?”, ”lyfte X upp frågan/problemet och kom fram till en gemensam lösning med teamet?”? Problem och utmaningar finns det alltid, frågan är hur kandidaten agerat i olika situationer.

Prova att omformulera dina frågor

En vanlig fråga kan t ex vara: ”Var X duktig på sitt jobb?”

Dock är frågan godtycklig. Vad betyder duktig? Formulera hellre frågan såhär: “Hur skulle du beskriva X:s prestation på jobbet?” Du får garanterat ett mer utförligt och innehållsrikt svar och du får bättre chans att ställa ledande följdfrågor.

Fråga om referenten och kandidaten känner varandra privat

Varför? Här är de allra flesta ärliga och om relationen är av privat karaktär behöver du ta med det i din bedömning. Kanske är detta en anledning till att ta ytterligare en referens då de kan vara privata vänner och lojala mot varandra.

Låt referenten beskriva en arbetsroll och en framtida arbetsplats som skulle kunna passa X. 

Detta är en bra övning för att se om referentens beskrivning verkar spegla den rollen du har i åtanke. Beskriv gärna efteråt den tilltänkta rollen för referenten och fråga vad hen tror X kommer behöva för stöd och hjälp i en sån typ av roll. Här kommer du få bra input både vad personen behöver för arbetsledning och vad som kan komma att bli en utmaning i rollen. Du kan även fråga referenten vad de känner till om den tilltänkta rollen i början av samtalet.

En bra fråga att avsluta samtalet med är t ex: ”Skulle du vilja anställa/jobba med person X igen i framtiden?”

Får du ett tveklöst ja är saken biff. Märker du en längre paus eller ett tvetydigt svar; luska mer och ställ följdfrågor. Svaret på denna fråga kan vara helt avgörande för referenstagningen i stort.

Hoppas dessa råd har inspirerat dig och kommer att kunna ta dig en bit på vägen. Glöm inte bort referenstagningen då det är en viktig del av rekryteringsprocessen. Det finns såklart mycket mer att råda om i ämnet och har du funderingar eller frågor tveka inte att höra av dig till oss på House of Skills för fler tips! 

 Kika in på vår webb: www.houseofskills.se och kontakta oss gärna på: info@houseofskills.se