Har du en medarbetare som är under provanställning? Är du tveksam på om du ska erbjuda fast anställning? Har du svårt att sätta fingret på varför du tvekar?

Innan du bestämmer dig, läs nedan så kanske situationen blir tydligare.

 1. Ta fram den ursprungliga kravspecen/annonsen och kika på denna. Här finns dina förväntningar kring personen och vad man ska åstadkomma i sin roll. Om du kikar på detta objektivt och matchar din medarbetare mot den, hur känner du inför det? Känner du att medarbetaren klarar av de arbetsuppgifter som var tänkta från början, eller finns det tveksamheter redan här?

  Var uppmärksam på: Om du kan se att din nya medarbetare jobbar med helt andra områden eller uppgifter än vad som står i kravspecen/annonsen så bör du fråga dig själv: är det medarbetaren som blivit för spretig och inte klarar av att hålla fokus eller är det du som låtit rollen anta en helt annan riktning än vad som var meningen från början? Red ut detta först innan du går vidare i så fall.

 

 1. Prata med kollegor som interagerar med din medarbetare i vardagen. Ställ frågor om hur de tycker det fungerar med medarbetaren och be dem motivera varför de tycker så. Försök överse med känslor och försök utgå från fakta till att börja med. Viktigt att få sakliga argument i detta läge.

  Var uppmärksam på: Om du har en eller flera kollegor som uttrycker starka åsikter om personen eller om flera verkar tvekande till personlighet och beteende, red ut detta. Såna här problem har en tendens att växa och inte minska om du inte tar tag i situationen direkt och se vad det beror på. Försök att få en helhetsbild och gå till botten med detta.

 

 1. Gör en +/- lista där du som chef försöker fånga upp bra och mindre bra saker som du själv upplevt med medarbetaren. Dela upp dessa i en mer arbetsbeskrivande del: (kvalitet på utfört arbete, hålla deadlines och leverera i tid, ta ansvar, komma i tid/frånvaro, proaktivitet dvs ta initiativ, fungerande struktur i sitt arbete mm.
  Du kan även ha en annan del som är mer personlighetsbeskrivande: (som t ex samarbetsförmåga/konfliktbenägenhet, attityd, förmåga att uttrycka sig och göra sig förstådd i diskussioner, skvallerbytta – pratar man om andra bakom ryggen etc). Bestäm dig för några punkter som är viktiga i ditt beslut, sammanställ listan och se var du landar i resultatet.

  Var uppmärksam på: Om du har svårt att svara på vissa frågor för att du inte vet svaret eller om du känner att du är tveksam kring vissa områden? Att erbjuda en fast anställning är ett stort steg och du måste själv vara övertygad om att beslutet känns rätt. Annars behöver du reda i frågorna innan du erbjuder anställningen.

 

 1. Prata med medarbetaren innan du tar ditt beslut. Fråga: hur trivs hen, vad tycker hen fungerar på sin arbetsplats och vad fungerar inte lika bra? vad har hen för önskemål för framtiden och hur ser hen på sin roll i företaget nu och framåt? Förstår hen sin roll och syftet med rollen och vad hen ska åstadkomma?

  Var uppmärksam om: Medarbetaren svarar svävande och undvikande. Observera även om hen pratar i en gnällande och beklagande ton om företaget eller andra kollegor. Har medarbetaren svårt att se sin roll i ett sammanhang eller få grepp om sin roll och vilket ansvar man har? I så fall måste detta redas ut ordentligt innan du tar beslutet.

 

 

Summering:

I vissa lägen kan man fortfarande vara osäker och känner att man behöver mer tid på sig. I sådana fall kan man faktiskt förlänga provanställningen under en viss period. Prata med din medarbetare och förklara att du är osäker på vissa områden. Sätt en deadline tillsammans och ta fram konkreta mål och följ sedan upp. Kanske handlar bara beslutet om att ge det hela mer tid?

 

Lycka till nu med din nya medarbetare önskar House of Skills!

Vill du ha inspiration att komma in på nya tankar och utveckla ditt erbjudande, leverans, team eller hjälp med din nästa rekrytering kika in på vår webb:www.houseofskills.seoch kontakta oss gärna: info@houseofskills.se