1. CV med stavfel?
Det är inte alla förunnat att ha lätt för att stava rätt, men det finns gott om rättstavningsprogram att använda. Med en CV fylld med stavfel, skickar kanske kandidaten en signal om att det inte är viktigt hur han/hon presenterar sig?

2. Luckor i tid?
När du tittar igenom en kandidats CV så ska du snabbt kunna få en överblick på när olika jobb och utbildningar genomfördes i en obruten tidslinje.
Om det finns flera glapp i tid är det viktigt att ta reda på varför och kolla att det finns naturliga förklaringar.Om man ställer frågan och kandidaten inte riktigt kan redovisa för sina luckor eller har förklaringar som inte känns riktigt trovärdiga, kan detta vara en varningssignal som man bör kolla upp närmare.

3. Lång företagsbeskrivning men endast en kort text om den egna rollen?
Det är absolut inte fel att ha med en kort introduktion om det företag man arbetat på. Men det är ju viktigt att det ska framgå vad man haft för arbetsuppgifter och ansvar.
Ju mindre texten handlar om det, desto fler öppna frågor behöver du ställa för att ta reda på fakta.
Är det så att man har skrivit endast en titel eller något väldigt kort om sin roll, så säger detta väldigt lite om vad man faktiskt har gjort egentligen. Tänk på att roller och titlar kan se väldigt olika ut på olika arbetsplatser och i vissa sällsynta fall kan den egna rollen, hör och häpna, även vara helt påhittad.

4. Stora skillnader i roller och ansvar?
Ett vanligt och naturligt scenario är att en person successivt får tyngre roller vartefter erfarenheten byggs på.

Om ett CV innehåller stora hopp mellan olika roller med varierande ansvar fram och tillbaka behöver du ta reda på varför det blivit så.
Detta är viktigt för att du ska få reda på personens attityd och drivkrafter och hur det påverkar om han /hon får den aktuella tjänsten.
Finns en kort motivering/ personligt brev kopplat till ansökan som beskriver varför man söker en tjänst? Annars är det något du behöver ta reda på.

5. Rimlighetsbedömning och magkänsla / sunt förnuft?
Kan det stämma att kandidaten med sin aktuella ålder har genomfört det som står i CV:t? Är det rimligt att man hunnit med alla utbildningar, kurser och eventuellt certifieringar som nämnts? CV fullproppad med teknik, utbildning och erfarenhet trots en ringa ålder?
Antingen kan kandidaten vara ett guldkorn eller så har man förvrängt sanningen en hel del.
Viktigt att se över detta och göra en objektiv rimlighetsbedömning.

6. Några sista tips:
Kanske finns det nån lucka, eller ett par stavfel, men personen har beskrivit sina drivkrafter och varför han/hon är intresserad och vill vidare? Låt denna person bli en ”joker-kandidat” –Ta reda på fakta genom en intervju eller telefonsamtal. Vem vet, det är kanske din drömkandidat i själva verket?

Vill du ha hjälp med att hantera urval och hur du ska tolka CV:n, hör gärna av dig till oss på House of Skills så hjälper vi dig!

1. CV med stavfel?
Det är inte alla förunnat att ha lätt för att stava rätt, men det finns gott om rättstavningsprogram att använda. Med en CV fylld med stavfel, skickar kanske kandidaten en signal om att det inte är viktigt hur han/hon presenterar sig?

2. Luckor i tid?
När du tittar igenom en kandidats CV så ska du snabbt kunna få en överblick på när olika jobb och utbildningar genomfördes i en obruten tidslinje.
Om det finns flera glapp i tid är det viktigt att ta reda på varför och kolla att det finns naturliga förklaringar.Om man ställer frågan och kandidaten inte riktigt kan redovisa för sina luckor eller har förklaringar som inte känns riktigt trovärdiga, kan detta vara en varningssignal som man bör kolla upp närmare.

3. Lång företagsbeskrivning men endast en kort text om den egna rollen?
Det är absolut inte fel att ha med en kort introduktion om det företag man arbetat på. Men det är ju viktigt att det ska framgå vad man haft för arbetsuppgifter och ansvar.
Ju mindre texten handlar om det, desto fler öppna frågor behöver du ställa för att ta reda på fakta.
Är det så att man har skrivit endast en titel eller något väldigt kort om sin roll, så säger detta väldigt lite om vad man faktiskt har gjort egentligen. Tänk på att roller och titlar kan se väldigt olika ut på olika arbetsplatser och i vissa sällsynta fall kan den egna rollen, hör och häpna, även vara helt påhittad.

4. Stora skillnader i roller och ansvar?
Ett vanligt och naturligt scenario är att en person successivt får tyngre roller vartefter erfarenheten byggs på.

Om ett CV innehåller stora hopp mellan olika roller med varierande ansvar fram och tillbaka behöver du ta reda på varför det blivit så.
Detta är viktigt för att du ska få reda på personens attityd och drivkrafter och hur det påverkar om han /hon får den aktuella tjänsten.
Finns en kort motivering/ personligt brev kopplat till ansökan som beskriver varför man söker en tjänst? Annars är det något du behöver ta reda på.

5. Rimlighetsbedömning och magkänsla / sunt förnuft?
Kan det stämma att kandidaten med sin aktuella ålder har genomfört det som står i CV:t? Är det rimligt att man hunnit med alla utbildningar, kurser och eventuellt certifieringar som nämnts? CV fullproppad med teknik, utbildning och erfarenhet trots en ringa ålder?
Antingen kan kandidaten vara ett guldkorn eller så har man förvrängt sanningen en hel del.
Viktigt att se över detta och göra en objektiv rimlighetsbedömning.

6. Några sista tips:
Kanske finns det nån lucka, eller ett par stavfel, men personen har beskrivit sina drivkrafter och varför han/hon är intresserad och vill vidare? Låt denna person bli en ”joker-kandidat” –Ta reda på fakta genom en intervju eller telefonsamtal. Vem vet, det är kanske din drömkandidat i själva verket?

Vill du ha hjälp med att hantera urval och hur du ska tolka CV:n, hör gärna av dig till oss på House of Skills så hjälper vi dig!