Har du rekryterat en ny medarbetare till ditt team?  
Sätt av tid för avstämningar redan från första dagen. 
Att fånga upp personen med avstämningar första tiden kan vara helt avgörande för att få behålla personen.
 

Nu har din nya medarbetare varit hos er en eller några veckor i sin nya roll. Dags att boka ett uppföljningsmöte och stämma av att allt flyter på. Som chef vill du ju säkerställa att du tagit in rätt medarbetare och även undvika att få problem längre fram.

Med kaffekopp och anteckningsblock i högsta hugg går ni in i ett rum tillsammans och du inleder med ” Hur går det – hur känns det nu när du kommit igång?”  Men sen då?
Vad behöver du förbereda och vilka frågor är bra att ha med?

Läs vår korta guide nedan:

 1. Inför samtalet – Lyssna in teamet
  Det är viktigt och värdefullt att ta reda på hur teamet uppfattar den nya medarbetaren. Detta görs med fördel tidigt, redan efter 1-2 veckor.
  Du vill förhindra att det blir problem i ett senare skede och även fånga upp småsaker som oftast går väldigt enkelt att hantera i början. Många gånger handlar det om utebliven information eller att något är otydligt. Fånga upp innan det tar onödiga proportioner.
  Ställ frågor till kollegorna i teamet inför ditt möte med din nya kollega.
  Var noga med att inte lägga in dina egna värderingar eller försök försvara / ifrågasätt svaren du får – lyssna bara in, anteckna och ställ följdfrågor. Exempel på frågor att ställa:
 •  Hur uppfattar du din nya kollega?
 • Vad har varit enklast för X att ta sig an och vad kan du se att X har
  för utmaningar framåt?
 • Vad kan du se att X tillför till teamet i form av trivsel och teamkänsla?
 • Finns det någon risk att något inte skulle fungera framåt med X?
  Vad skulle det kunna vara och hur kan vi hjälpas åt att förhindra att det inträffar?
 • Har du några råd till mig som chef hur jag ska coacha X på bästa sätt framåt?
 • Vad uppskattar du mest hos din nya kollega?

 

 1. Sätt av tid och ha en dialog med din nya medarbetare – med genuint intresse av svaren.
  Främsta anledningen att följa upp din nya medarbetare i ett tidigt stadie är för att se att allt är på banan och att det inte finns något som skaver. Nya medarbetare är som känsligast den första månaden på ett nytt jobb och det är viktigt att veta om kandidatens förväntningar på nya jobbet infrias av verkligheten. I samtalet kan det vara bra att ställa öppna frågor där kandidaten får motivera och utveckla sina svar. Tänk även att du ska ställa följdfrågor och inte nöja dig med ett ja eller nej.

Exempel på frågor att ställa: 

 • Hur trivs du hos oss och vad är det som gör att du känner så?
  Vad känns bra och mindre bra?
 • Har du samma intryck av rollen nu som när du var i rekryteringsprocess eller tycker du att rollen är annorlunda nu när du börjat hos oss? – Vad är det som skiljer?
 • Hur skulle du beskriva dina nya kollegor och teamkänslan?
 • Vad tycker du är roligast i din roll och vad vill du göra mer eller mindre av?
 • Vad är viktigt för dig i vår kommunikation – hur kan jag ge dig bästa förutsättningarna för att du ska trivas och lyckas?

Kom ihåg att första tiden för din nya medarbetare är väldigt kritisk och att en dålig on-boarding lätt kan leda till att kandidaten säger upp sig. Att lägga tid på uppföljningssamtal och avstämningar är ALLTID en god investering.

 

Lycka till nu med din nya medarbetare önskar House of Skills!

Vill du ha inspiration att komma in på nya tankar och utveckla ditt erbjudande, leverans, team eller hjälp med din nästa rekrytering kika in på vår webb:www.houseofskills.seoch kontakta oss gärna: info@houseofskills.se