”House of Skills har en förmåga att snabbt förstå vårt behov och vad vi söker för kandidater.  De är väldigt bra på att se hur vi fungerar som bolag samt vilka behov vi har på kort och lång sikt. House of Skills  är extremt snabba i sin återkoppling till oss och agerar snabbt i processen, vilket varit ett stort stöd för oss. Jag är mycket nöjd med House of Skills som rekryteringspartner.”

– Jenny Cintra

Head of Customer Delivery, Qlosr