Du har en slutkandidat och känner dig så långt nöjd med din rekryteringsprocess. Nu har du dock ett steg kvar; referenstagningen.

En del hoppar över detta steg och tänker att det inte är så viktigt, magkänslan är ju rätt. Eller så mailar man eller ringer en referent och ställer nån enstaka fråga.
Oavsett hur du brukar göra, gör en investering och lägg några minuter extra på referenstagningen. Varför? Du får ytterligare ett perspektiv av din kandidat och dessutom kan du få en bra vägledning hur du bäst coachar kandidaten som chef när han har börjat.

Såhär går du tillväga:

 • Ta alltid två-tre referenser. Men det viktigaste är inte antalet utan vilka referenser som kontaktas. Var inte naiv. En referent ger alltid sin tolkning av personens kompetens och personlighet och denna bild är som sagt inte alltid helt objektiv. Att ta ytterligare referenser ger dig möjligheten att kunna bedöma kandidaten ur flera olika personers perspektiv. Framförallt får du en uppfattning om de beskriver personen på samma sätt.

 • Undvik frågor som referenten kan svara ja eller nej på. Varför? Jo för att det egentligen inte spelar någon roll om svaret är ja eller nej. Det viktiga är vad som döljer sig bakom svaret. Har man inte kommit i tid? Vad berodde det på? Har man haft sjukfrånvaro? Vad var den underliggande orsaken?
  Glöm inte att ställa konkreta följdfrågor: varför, vid vilka tillfällen, bad hen om hjälp, var hen ärlig om situationen, hittade man en bra gemensam lösning? Problem och utmaningar finns det alltid, frågan är hur man löser dom och hur ärlig man är kring situationen.
 • Lyssna in vad som sägs mellan raderna. Hörs det ett tvekande i svaret, tar man en konstpaus innan man svarar och liknande.
  De flesta människor är av naturen väldigt ärliga och har svårt att ljuga när de får en rak fråga. Osanning på en direkt fråga. En konstgjord paus eller en viss tvekan på svaret kan vittna om att man inte berättar hela historien. Ställ gärna följdfrågor och nysta i svaret. Berätta att saker som kommer upp inte behöver ställa till det i processen men att det blir svårt om man inte berättar svart på vitt och lyfter upp saker till ytan. Alla ska få en rättvis chans men då behöver man ha alla fakta på bordet.
 • Prova att omformulera dina frågor. En vanlig fråga kan vara: ”Var person X duktig på sitt jobb?”
  Frågan är svår att få grepp om. Formulera hellre frågan såhär: “Hur skulle du beskriva person X insats kring område X?” ”Hur hade X kunnat göra jobbet på ett annat sätt” ”Vad har du för tips till en framtida chef, hur ska hen kunna få fram kandidatens bästa potential? Hur ska man coacha och hur bör man vägleda, vad bör man inte göra som chef mot kandidaten?”
  Du får garanterat ett mer utförligt och innehållsrikt svar och du får bättre chans att ställa ännu fler ledande följdfrågor.
 • En bra fråga att avsluta samtalet med är t ex: ”Skulle du vilja anställa/jobba med person X igen i framtiden?”
  Får du ett tveklöst ja är det såklart ett bra tecken men även här bör du fråga varför. Får du ett tveksamt njae? Luska mer och ställ följdfrågor. Denna fråga kan vara helt avgörande för referenstagningen i stort.

Hoppas dessa råd har inspirerat dig och kommer att kunna ta dig en bit på vägen. Glöm inte bort referenstagningen då det är en viktig del av rekryteringsprocessen. Det finns såklart mycket mer att råda om i ämnet och har du funderingar eller frågor tveka inte att höra av dig till oss på House of Skills för mer tips!