Det har väl inte undgått någon därute att man som bolag idag måste lägga ner mycket tid på search efter kandidater? Såvida man inte är ett rekryterande företag som heter Spotify, Google, IKEA eller Northvolt… 

”Men search i all ära, underskatta inte en riktigt bra jobbannons” – säger rekryteringsexperterna på House of Skills.
”Det är inte bara ett bra sätt att nå ut till aktiva och passiva kandidater, det är även ett bra verktyg för att skylta med ditt företagsnamn, visa vilka ni är och förmedla ett bra budskap”.

Se House of Skills tips nedan på vad du ska tänka på när du ska publicera din annons.

Tänk på rubriken då du annonserar
Rekryteringsexperter har länge ordat om att en rekryteringsannons BÅDE ska vara ett införsäljande skyltfönster och samtidigt andas en sanningsenlig arbetsbeskrivning. Detta är inte alltid lätt att kombinera och kräver lite finurlighet.
Om du ska annonsera på Linkedin t ex så är det bra att vara tydlig kring vad man söker. Linkedin gillar när den känner igen rolltitel/rubrik i annonser så algoritmerna kan tolka annonsens innehåll på rätt sätt. Linkedin gillar inte för moderna, svävande och fluffiga rubriker/rolltitlar i annonser och kan därför peka annonserna mot fel kandidater. Värt att fundera kring är man ska skapa kreativa annonser.


Tänk över vad du har för titel på den du ska rekrytera

Ett vanligt problem är att man håller fast vid en gammal titel då man rekryterar en ersättare. Ibland är detta förstås väldigt gångbart, åtminstone om arbetsuppgifterna är 100% likadana fortfarande.
Om de inte är det och ifall rollen ändrats med tiden, fundera igenom vilken titel du bör ha för att spegla rollens innehåll.

Kanske har rollen tidigare varit mer hands-on teknisk men efter en outourcing av IT-infrastruktur blivit mer koordinerande? Då kanske titeln: ”Teknisk IT-koordinator” kan vara mer rättvisande.

Det är bra om titeln både kan spegla rollens innehåll och ge en tydlig förväntan kring arbetsuppgifter och ansvar.


Ska man ta med förmåner i en annons?

Ja. Om rollen tillåter bra förmåner så kan du ta med det. Men var ärlig och skriv inte att det erbjuds t ex ett ”väldigt generöst friskvårdsbidrag” om så inte är fallet. Då kan det bli platt fall i skarpt intervjuläge och en misstänksamhet från den sökandes sida.

Förmåner kan vara olika saker och vissa kan ju även se förmåner som t ex  ett väldigt trevligt arbetsklimat med omtänksamma kollegor eller en gemensam lunch i teamet varje vecka.

Att lova för mycket i annonser
Självklart får du fler ansökningar om du håller inne på krav och erbjuder guld och gröna skogar i annonsen. Det säger sig självt. MEN får du verkligen relevanta ansökningar – det är frågan.
Många ansökningar kräver mycket administration och det är viktigt att nejtacka alla kandidater som sökt. En process som kräver väldigt mycket administration.

Kan man ändra i annonsen under resans gång?
Ja det kan man.
Men tänk på att inte ändra för mycket i rollbeskrivning eller innehåll, då är det bättre att lägga ut en helt ny annons.
Däremot kan det vara fördelaktigt att se över innehållet då och då under exponeringstiden och göra mindre ändringar i t ex sökord om man märker att annonsen pekar mot fel typ av kandidater.

Mycket att tänka på inför kommande rekrytering?
Ibland vill man genomföra rekryteringen själv men kanske bolla med någon erfaren person. Lugn, du kan bolla rekryteringen med oss så hjälper vi dig med tankar och funderingar. Hör av dig till: info@houseofskills.se så kontaktar vi dig