Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor inom Learning & Development samt systemleverantören förvalta, föreslå och genomföra utveckling av befintligt verktyg.
Idag nyttjar vi endast en liten del av de funktionaliteter som finns i systemet och vi önskar därav få en större kunskap om vad som finns i verktyget för att kunna prioritera utvecklingen utifrån verksamhetsbehov.

Kompetens och erfarenhet Tech inom Learning & Development och Learning Management System framförallt LMS Cornersstone SBX (SABA).
Förmåga att sätta sig in i och relatera till vår verksamhet, arbetssätt och behov för att utifrån det stötta i förvaltning och utveckling.
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.

Omfattning: 100% 2023-06-01 – 2023-12-31.

Välkommen att höra av dig med din konsultprofil senast fr 28 april