Från december 2022 – maj/juni 2023 kommer vi att driva ett projekt som går ut på att uppgradera ERP i tre av våra bolag.
 
Uppdraget går främst ut på:
Projektkoordinering – Exempelvis hantera projekt- och tidplan, boka/genomföra/dokumentera projektmöten. Uppdatera och informera om projektets status och framdrift.
Testkoordinering – säkerställa att projektmedlemmar genomför test samt hålla i testplan.
Leverantörskontakt – hantera rapportering/återrapportering av testresultat och rättningar mellan användare och leverantör.
 
För att lyckas med uppdraget så bör den sökande ha:
God förmåga att skapa struktur och koordinera mellan leverantör och verksamhet
God förmåga att kommunicera och vara tydlig.
Vilja och förmåga att jobba med koordinering av både test och projekt.
 

Vi söker en projektkoordinator /testkoordinator som kan arbeta 50% med start efter helgdagarna i januari. Arbetet genomförs delvis på plats.

Omfattning: 50%
2023-01-09 – 2023-06-15

Välkommen att höra av dig med din konsultprofil snarast, vi presenterar löpande för kund. malin@houseofskills.se

Från december 2022 – maj/juni 2023 kommer vi att driva ett projekt som går ut på att uppgradera ERP i tre av våra bolag.
 
Uppdraget går främst ut på att:
  • Projektkoordinering – Exempelvis hantera projekt- och tidplan, boka/genomföra/dokumentera projektmöten. Uppdatera och informera om projektets status och framdrift.
  • Testkoordinering – säkerställa att projektmedlemmar genomför test samt hålla i testplan.
  • Leverantörskontakt – hantera rapportering/återrapportering av testresultat och rättningar mellan användare och leverantör.
Kompetenskrav
För att lyckas med uppdraget så bör den sökande ha:
  • Grundläggande projektledningskompetens i någon vedertagen projektledningsmodell och ha förmåga att upprätthålla struktur och ordning.
  • Erfarenhet av test av verksamhetssystem, gärna ERP.
  • Vi söker en projektkoordinator /testledare som kan arbeta 50% med start efter helgdagarna i januari. Arbetet genomförs delvis på plats.
Omfattning: 50%
2022-01-09 – 2023-06-15
Välkommen att höra av dig med din konsultprofil snarast, vi presenterar löpande för kund.