DETTA UPPDRAG ÄR TILLSATT

Nu söker vi en senior projektledare inom Data Governance och Informationsarkitektur till en av våra prioriterade kunder inom finans.

Arbetsuppgifter:
– Framtagande av målarkitektur för Data Governance och informationsarkitektur (Metadatahantering) (verktyg, IT-lösningar, samband mm) parallellt med framtagande av taktisk lösning för projekten inom programmet DAIM.
– Metadata management
– Lösning för katalogisering av informationstillgångar baserat på informationsmodellering
(Analytical Business Information Model – ABIM) och nuvarande informationskataloger)
– Model Management (säkerställ att resultatet från informationsmodellering tas om hand), utvärdera modelleringsvertyg.
– Lösning för Data Lineage (spårbarhet), utvärderingar av olika alternativ och eventuell implementering
– IT-stöd för dataprofilering och kvalitetesmätning (kommer i iteration 2).
Stort fokus behöver läggas på att planera och strukturera arbetet samt tydliggöra leveranser i en tidplan kopplat till övergripande programmet
och vårt DatawareHouse.

Kompetenskrav
– Projektledare med erfarenhet från informationsförsörjning och/eller rapportering
– Kunna arbetsleda en grupp av seniora personer med hög expertis inom bla Data Governance och Informationsarkitektur
– Ta aktivt lead på problem och risker som hindrar arbetet
– ”kratta manegen” för senior medarbetare inom Data governance/Informationsarkitektur (så de kan fokusera på sina arbetsuppgifter)
– Domänkunskap inom Data Governance samt Informationsarkitektur är önskvärt
– Förmåga att tydliggöra projektleveranser och planer från utredningar och arkitektur

Syfte
Etablering och genomförande av Data Governance projektet.
Syftet är att förbättra banken informationsarkitektur, data governance och förbättra compliance.

Uppdraget startar snarast före mitten november och löper hela 2020, Heltid, Centralt i Stockholm

Som vanligt vänder vi oss primärt till dig som är egenföretagare alternativt tillhör en liten konsultorganisation.
Du får gärna skicka en intresseanmälan med konsultprofil direkt till malin@houseofskills.se, senast den 18 okt

 

Sök här Gå tillbaka