”Professionellt och personligt bemötande med fokus på att förstå sammanhanget där kandidaten ska verka för att därmed kunna härleda inte bara eftersträvad kompetens utan även relevant erfarenhet och personlighet. Jag skulle utan tvekan vända mig till House of Skills igen vid framtida rekryteringsbehov.”

-Mattias Wikman

Digitaliseringsstrateg & organisationsutvecklare