Leda arbetet avseende behörigheter som en del i vårt program som handlar om avyttring av två verksamheter i Norden. 
 Kartlägga och ta fram lösningar för att hantera (medarbetar)behörigheter vid closing och exit. 

Projektledare med erfarenhet från arbete med behörigheter,
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Erfarenhet av arbete enligt SAFe
Kompetens inom behörighetssystem i komplexa, globala organsiationer
 
Omfattning: 100%, Stockholm. 
2022-08-15 – 2023-03-31
 
Enstaka resor till Finland och Danmark kan förekomma
 
Välkommen att höra av dig med din konsultprofil, vi behöver den senast 15 juli.
 

Leda arbetet avseende behörigheter som en del i vårt program som handlar om avyttring av två verksamheter i Norden. 
 Kartlägga och ta fram lösningar för att hantera (medarbetar)behörigheter vid closing och exit. 

Projektledare med erfarenhet från arbete med behörigheter,
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Erfarenhet av arbete enligt SAFe
Kompetens inom behörighetssystem i komplexa, globala organsiationer
 
Omfattning: 100%, Stockholm. 
2022-08-15 – 2023-03-31
 
Enstaka resor till Finland och Danmark kan förekomma
 
Välkommen att höra av dig med din konsultprofil, vi behöver den senast 15 juli.