Nu söker vi en Skicklig projektledare till en av våra kunders AML-projekt.

Arbetsuppgifter
Avdelningen på banken har det övergripande ansvaret inom koncernen för arbetet mot finansiell kriminalitet. Viktiga delar av ansvaret omfattar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism liksom att efterleva internationella sanktioner.
Vi söker nu en person som har erfarenhet inom AML samt projektledning och förändringsarbete för att hjälpa koordinera samt avrapportera åtgärdsplan för ett av länderna där banken är verksam till central enhet som kommer användas som underlag till management rapportering.
Det innebär att följa upp och uppdatera projektplan i ett land där banken har verksamhet samt återrapportera status och eventuella stoppklossar till central enhet. Arbetet innebär även att bedöma om pågående initiativ på totalen är en effektiv lösning samt om gjorda prioriteringar följer de prioriteringsgrunder som är uppsatta.
Arbetet innebär mycket koordinering mellan landet och de centralt funktionsansvariga och projektorganisation för att effektivt hitta bra lösningar.

Kompetenskrav
– Erfarenhet av projektledarroll, vana att få struktur på en rörlig materia.
– Erfarenhet av förändringsarbete/verkat som förändringsledare.
– Kunskap om AML regelverk, framförallt förståelse för hur de olika komponenterna i AML-kedjan, såsom riskbedömning, kundkännedom, monitoreringen, kundriskklassificeringsmodell, utredning av larm, intern styrning och kontroll etc. interagerar.
– Erfarenhet av utveckling (system och processer) inom finansbranschen, helst storbanksmiljö.
– Vana att snabbt förstå nya verksamheter och omsätta regelverkskrav till passande lösningar som uppfyller koncerngemensamma och lokala krav.
– Flytande i tal och skrift på svenska och engelska.
– Självgående och driven.
– Vana från internationellt samarbete är ett plus.
– Möjlighet att resa minst 3 dagar per vecka.
– Utåtriktad och lätt för att hantera många olika viljor/kulturer/personligheter.

Uppdraget startar snarast och pågår hela 2020.
Du måste ha möjlighet att kunna resa 3 dagar / vecka.

Som vanligt vänder vi oss primärt till dig som är egenföretagare alternativt tillhör en liten konsultorganisation.
Du får gärna skicka en intresseanmälan med konsultprofil direkt till malin@houseofskills.se, senast den 5 december

 

Sök här Gå tillbaka