EJ AKTUELLT MED FLERA OFFERTER 20191009

Nu söker vi en erfaren kravanalytiker som snabbt kan sätta sig in i kundens verksamhetsbehov och genomföra workshops och kravinsamling i ett kort uppdrag

I rollen som kravanalytiker ska du tillsammans med verksamheten, identifiera och dokumentera krav på nytt digital plattform för lärande.
Där ingår aktiviteter för kravfångst, kravsamordning och framtagning av dokumentation som ska användas i anbudsprocessen och för framtagning av lösningsförslag.
Baserat på tidigare erfarenhet och framför allt erfarenheten inhämtad under analysfasen vill vi att personen bidrar på en övergripande nivå med inspel i valet av framtida digital plattform för lärande.

Kompetens
· erfarenhet av att snabbt sätta sig in i ny verksamhet och sammanhang

· har erfarenhet av kravställning och kravformulering inom digitala inlärningsplattformar

· tillsammans med kravställare från verksamhet/ IT projektledare leda workshopar där du utifrån verksamhetens krav tar fram ett krav dokument.

· baserat på framtagna verksamhetskrav kan skriva user stories samt sammanställa, prioritera och dokumentera kraven

Uppdraget genomförs hos kund i centrala Stockholm.

50-75% 21 okt – 6 nov.

I dagsläget oklart om förlängning, men det är högst troligt.

Som vanligt vänder vi oss primärt till dig som är egenföretagare alternativt tillhör en liten konsultorganisation.
Du får gärna skicka en intresseanmälan och konsultprofil direkt till malin@houseofskills.se

 

Sök här Gå tillbaka