Nu söker vi en erfaren kravanalytiker / förstudieledare till en av våra prioriterade kunder inom finans.

För att förbereda för de kommande förändringarna i Eurosystemet för konton i Target och betalningar via Target2 och EBA, samt formatförändring, finns det ett behov av att analysera effekterna detta har på likviditetshantering och betalningar i euro inom banken.

Arbetsuppgifter
Kartlägga nu och nyläge vid övergång från Swift MT-format till MX-format (XML) på betalningar.
Undersöka konsekvenser för verksamhet och system. Kunna översätta krav från SWIFT/EBA/TARGET till krav på banken

Kompetenskrav
Förståelse för flöden inom kommersiella och finansiella utlandsbetalningar.
Driven, erfaren kravanalytiker med förmåga att tala med både verksamhet och systemansvariga med kompetens att kartlägga samtliga nödvändiga förändringar som krävs samt ta fram en översiktlig plan med tid och kostnader. Erfarenhet av att driva förstudie av detta slag.
Önskvärt: Kompetens inom ISO20022 samt bankens betalsystem. Ett plus om även viss kunskap om TARGET2 och EURO1 finns.

Ändringarna i Eurosystemet träder i kraft för alla deltagare i eurosystemet i november 2021 i en big-bang.
Filformatet kommer att ändras från MT-format till ISO20022 MX-format (XML). Denna formatförändring kommer att kräva systemförändringar och utveckling på många olika platser i banken.
Förstudien ska identifiera alla berörda system och göra en översikt över tids- och kostnadsberäkningar för att göra nödvändiga ändringar i tid innan testdatumet börjar (Q3-2020) vilket är gemensamt för alla deltagande banker.

Uppdraget genomförs hos kunden centralt i Stockholm, 100% under perioden 15 november 2019 – 30 april 2020.

Som vanligt vänder vi oss primärt till dig som är egenföretagare alternativt tillhör en liten konsultorganisation.
Du får gärna skicka en intresseanmälan med konsultprofil direkt till malin@houseofskills.se, senast den 4 november

 

Sök här Gå tillbaka