Nu söker AcadeMedia dig som trivs i en ansvarstagande och koordinerande roll mellan IT och verksamhet och har en bred och konceptuell kunskap inom integrationsområdet.
Rollen är helt ny hos oss vilket innebär en fantastisk chans att forma din roll framåt och vara med och påverka organisationens digitala utveckling.

Vad kommer du att få göra i rollen?
Du kommer att ha ett förvaltningsansvar för vårt datalager, integrationer och inloggningslösningar och arbeta nära våra arkitekter i teamet.
I dina arbetsuppgifter ingår leverantörsstyrning och dialog med leverantörens arkitekter och systemansvariga samt dialog med våra verksamhetsansvariga för att fånga upp deras krav samt våra egna IT/Integrationsarkitekter.
I rollen ingår strategiska frågeställningar där du planerar för större projekt och roadmaps, samt har ett övergripande ansvar för vår systemkarta och integrationer.
Du ansvarar för ekonomisk uppföljning av rapportering och leverantörsstyrning inom området. Du kommer även att ha en nyckelroll för samordning mellan flera olika funktioner och system, med fokus på dataintegration och autentiseringsmetoder såsom
Single SignOn (SSO) och Multifaktorautentisering (MFA).
I rollen ingår framtagning av lösningar kopplat till dataintegrationer och säker inloggning.
Du kommer att tillhöra teamet Governance & Architecture på IT-avdelningen och samarbeta med andra tjänsteägare och IT-arkitekter.

Vem är du?
Som person är du kommunikativ och trygg i din tekniska kompetens och har därför lätt för att lyssna och föra diskussioner på ett konstruktivt sätt. Du har ett naturligt ledarskap som ger dig förmågan att fatta de beslut som behövs för bästa resultat och kvalitet kring dina domäner.
Du gillar struktur, såsom ITIL och processtyrning samtidigt som du har erfarenheten och personligheten som gör att du kommer vidare när struktur saknas.
Du har en bred systemkunskap med en övergripande kunskap om integrationsverktyg och API-er. Du är intresserad av teknik och gillar att hålla dig uppdaterad inom områden såsom integrationsverktyg, säker inloggning, datalake och AI.
Du är väl förtrogen med frågeställningar och lösningar inom områdena IDP/SSO/MFA.
Du har tidigare kanske ansvarat för eller medverkat vid införandet av API- och datalager som inneburit punkt-till-punkt integration. Du är väl förtrogen med konceptet datalager och förstår affärsnyttan och värdet med att införa det.
Då vi är en ren beställarorganisation tror vi att det är viktigt att ha arbetat i en outsourcad organisation tidigare där du agerat kravställare mot leverantörer.

Vad får du av oss?
AcadeMedia ger dig som individ stor frihet och goda förutsättningar att själv forma denna roll som är helt ny hos oss. Vi värdesätter personer med stort personligt driv som vill utvecklas vidare och stöttar gärna denna utveckling.
Du kommer att jobba med kompetenta och erfarna kollegor i ett trevligt team och ha en stor del eget ansvar. Du har även stor möjlighet att vara innovativ i dina uppdrag för att verkligen bidra till kundernas digitalisering och effektivisering.
Vi tror på work life/balance och att det är viktigt att kunna kombinera yrkesliv med privatliv.
Vi sitter centralt i Stockholm, väldigt nära till kommunikationer.
AcadeMedia är ett stort tryggt och viktigt företag som bidrar till samhällsnytta, vi är ett bolag som är långt ifrån byråkratiskt.

Om företaget:
AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.
Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

 

Sök här Gå tillbaka