Nu söker vi en erfaren IT-säkerhetsspecialist till en av våra kunder som vill ha en kvalitetssäkring och hantering av framtaget förslag till IT-säkerhetsåtgärder och hjälp att leda och genomföra åtgärderna.
Uppdraget:
I rollen som IT-säkerhetsspecialist vill vi att du leder/koordinerar och tillsammans med berörd IT-verksamhet genomför dessa åtgärder.
Det innebär att rollen innefattar uppgifter som att:
– planera, inrikta, värdera samt följa upp arbetet avseende åtgärder kopplade till identifierade IT-säkerhetsrisker.
– Ta fram och implementera IT-säkerhetsåtgärder tillsammans med berörd verksamhet
– Leda och genomföra hot-, risk-, sårbarhetsanalys
– Bidra med IT-säkerhetsexpertis till bl.a. IT-arkitektur- och utvecklingsarbete

Kompetens:
– projektledning/uppdragsledning av Info-/IT-säkerhetsprojekt motsv.
– genomföra granskning av IT-säkerhet samt ta fram och införa kontrollåtgärder
– leda och genomföra hot-, risk-, sårbarhetsanalys
– skriva/ta fram IT-säkerhetsriktlinjer enligt LIS eller annan standard.
– definiera och kommunicera IT-säkerhetskravställning
– granska tekniska lösningsförslag utifrån IT-säkerhetsperspektiv
– Innehar IT-säkerhetscertifiering såsom CISSP, CISA, QSA motsv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av säker systemutveckling och/eller informationsklassning.

Uppdraget startar i oktober och pågår året ut, omfattning cirka 60%, året ut, med möjlighet till förlängning.
Centralt i Stockholm.

Som vanligt vänder vi oss primärt till dig som är egenföretagare alternativt tillhör en liten konsultorganisation.
Du får gärna skicka en intresseanmälan och konsultprofil direkt till malin@houseofskills.se

 

Sök här Gå tillbaka