Vår kund är i ett skede där vi kommer starta en resa för att leverera bättre förutsättningar för mer effektiviserade & automatiserade processer vilka stödjer vår IT-utveckling från idé till tjänster i produktion.

Innan vi valt framtida samverkanspart på marknaden vill vi stärka upp vår förmåga att förstå hur vi kan säkerställa att grunderna kan sättas på ett korrekt sätt i ett av de verktyg som är på vår radar – ServiceNow.
De förmågorna vi i ett första läge prioriterar är
Core platform features,

IT Operation Mgmt,
IT Service Mgmt,

Governance Risk Compliance,
Strategic Portfolio Mgmt.

Du kommer stödja vår lösningsarkitekt i att säkerställa att ovan verktygets förmågor möter upp vår målarkitektur och därmed verksamhetens behov.

Plattformsarkitekten vi söker skall ha flerårig dokumenterad erfarenhet av plattformen i form av:
  • lång erfarenhet och djup kompetens avseende administration inom plattformen ServiceNow
  • minst två implementationer/införanden samt uppgraderingar
  • Utöver är det viktigt att personen vi söker också har god känsla för detaljer men också förmåga att förstå helheter.
  • Det är också positivt om personen har erfarenhet av bank/finans och har kommit i kontakt med BIAN (Banking Industry Architecture Network).
  • Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
  • God förmåga att kommunicera med olika roller i en stor organisation, skapa tydlig och bra dokumentation / beslutsunderag
  • Erfarenhet från komplexa organisationer.

Omfattning: 100%, 2023-12-01  –  2024-02-29

Du utför uppdraget minst 3 dgr / v i kundens lokaler centralt i Stockholm.
Välkommen att höra av dig med en konsultprofil som visar på efterfrågad kompetens. Vi behöver din profil senast 15 nov.