Skulle du trivas i en koordinerande roll där du får jobba med leverantörsstyrning, kravställning och verksamhetsprocesser? Har du jobbat med teknisk förvaltning av IT -system tidigare?
Då ska du fortsätta läsa nedan.

Vad kommer du att få göra i rollen som Produktägare?
Rollen som Produktägare inom IT Supporting Tools ingår i teamet Governance & Architecture på IT-avdelningen.
Rollen är helt ny hos oss vilket innebär en fantastisk chans att forma din roll framåt och vara med och påverka organisationens digitala utveckling.
Du kommer att ansvara för vår plattform Governance & Supporting Tools vilket innebär att du kommer att ha ett samlat ansvar för de system och verktyg vi använder primärt inom IT, samt inom den övriga organisationen.
I rollen kommer du att ha ansvar bl a för vårt ärendehanteringssystem, övervakningssystem, vår dokumenthanteringsplattform samt collaborationverktyg.
I rollen kommer du att ansvara för planering av initiativ, projekt, roadmaps samt agera bollplank och vara stöd till de interna teamen när det behövs.

I rollen kommer du att:
– Ha ett nära samarbete med Servicedesk, Operations samt olika systemägare som sitter i verksamheten.
– Möta verksamhetsrepresentanter för att försöka förstå och dokumentera deras behov gällande förbättringspotential och utveckling av processer och arbetsflöden kring organisationens interna arbetsverktyg.
– Sätta upp processer och nya flöden i system samt anpassa befintliga processer och förenkla dessa.
-Lyfta upp och driva viktiga ärenden som behöver prioriteras och ansvara för dessa hela vägen.
-Strukturera upp rapportering och uppföljning av KPIs.
-Planera och kravställa konfigureringar och anpassningar av interna arbetsverktyg mot våra olika leverantörer.
-Ansvara för tjänsternas hela livscykel och dess förvaltning, vidareutveckling, beställning samt även ibland avveckling.
-Ekonomisk uppföljning av budget samt rapportering och uppföljning av leverantörer.

Vem är du?
Du har lätt för att tänka både operativt och strategiskt, är öppen och social och gillar att ha många kontaktytor samtidigt som du också är strukturerad och driven.
Du har ett inbyggt processtänk och gillar att skapa fungerande och pragmatiska processflöden.
Du har tidigare arbetat med leverantörsstyrning, du är bra på att koordinera och se vad som behöver göras samt se vilka beslut som behöver tas och vilka konsekvenser detta kan få.
Du har förmåga att kunna värdera och prioritera tekniska aspekter och behov utifrån verksamheternas behov på ett kostnadseffektivt sätt.
För att lyckas i denna rollen tror vi att du har erfarenhet av att leda och driva ett tekniknära produktområde framåt i en organisation. Du har kunskap om ITIL och ITSM och förstår processer och flöden och har kanske arbetat som SDM eller ett par år med projektledning/koordinering av tekniska projekt.
Ibland är verksamhetens önskemål många och går isär och därför är det viktigt att du har en naturlig pondus och en god kommunikativ förmåga att hitta gemensamma, fungerande lösningar.

Vad får du av oss?
AcadeMedia ger dig som individ stor frihet och goda förutsättningar att själv forma denna roll som är helt ny hos oss. Vi värdesätter personer med stort personligt driv som vill utvecklas vidare och stöttar gärna denna utveckling.
Du kommer att jobba med kompetenta och erfarna kollegor i ett trevligt team och ha en stor del eget ansvar. Du har även stor möjlighet att vara innovativ i dina uppdrag för att verkligen bidra till kundernas digitalisering och effektivisering.
Vi tror på work life/balance och att det är viktigt att kunna kombinera yrkesliv med privatliv.
Vi sitter centralt i Stockholm i Vasastan, med närhet till kommunikationer.
AcadeMedia är ett stort tryggt och viktigt företag som bidrar till samhällsnytta, vi är ett bolag som är långt ifrån byråkratiskt.

Om företaget:
AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.
Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

 

Sök här Gå tillbaka