Uppdrag som Data coordinator.

Fokus på arbete med registrerades rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) enligt GDPR som innebär att enskilda (i de flesta fall en kund) har rätt att vända sig till banken för att få veta om banken hanterar hens personuppgifter och så fall få tillgång till uppgifterna, vanligen genom att få en kopia på uppgifterna.
Arbetet innefattar bl.a.:
• Utredning/kartläggning och insamling av kundens personuppgifter från bankens system och tjänster baserat bl.a. på kundens engagemang, historik och interaktion med i banken.
• Bedömning om uppgifterna i någon del inte ska lämna lämnas ut pga. att uppgifterna inte utgör kundens personuppgifter eller att banken pga. av tillämpligt undantag inte får eller behöver lämna ut uppgifterna. Vid behov får du stöd av kollegor i teamet i denna bedömning.
• Maskering av information som inte ska lämnas ut till kunden.
• Upprättande av svarsbrev till kunden. Även här får du vid behov stöd av kollegor i teamet.

I arbetet ingår också att utveckla och förfina arbetsprocessen genom att upprätta rutinbeskrivningar och mallar samt identifiera förbättringsmöjligheter (t.ex. automatisering).

Arbete sker hos Group Privacy Office (GPO) som är en del av “Information Security and Data Privacy” hos oss, med första linjens ansvar för personuppgiftshanteringsfrågor och bankens efterlevnad  av dataskyddsförordningen.

 
  • God affärs- och verksamhetsförståelse.
  • Erfarenhet att arbeta med system/IT.
  • Strukturerat och noggrant, ansvarsfullt, självgående och drivande arbetssätt.
  • Intresse för integritets- och dataskyddsfrågor.
  • Svenska och engelska flytande i tal och skrift

Omfattning: 100%  2024-02-14 – 2024-08-13

Du utför merparten av uppdraget i kundens lokaler, centralt i Stockholm. 
Välkommen att höra av dig med en uppdaterad konsultprofil som visar hur din erfarenhet och kompetens matchar uppdraget. Det är en fördel om du jobbat med liknande arbetsuppgifter.


Här skriver ni texten till ansökan som kommer visas på mobil