Inom Risk, Kontinuitet och Processer arbetar vi med våra väsentliga processer. Vi är idag uppdelade i olika team för de olika delarna Risk, Kontinuitet och Processer.
Vi arbetar dels i operativ förvaltning där våra olika team kommunicerar med varandra men även med verksamhetens utveckling, så som förändrade regelverkskrav, nya ansvarsområden osv.
Området består av ca 20 personer med två chefer. Området arbetar med hela koncernen då en del av vår verksamheten utgör ett koncernansvar.

Förväntningar
Vi önskar hjälp med att komma igång med ett agilt arbetssätt för att få ytterligare effektivitet i vår operativa förvaltning, men även få en tydligare bild av prioriteringar och gemensamma utvecklingsärenden.
Vi är lyhörda för hur man kan arbeta på ett nytt sätt och vi har inga förväntningar på att man genomföra hela SAFE på en gång, utan kan tänka oss att ”smyga” igång för att känna oss stabila med förändringen.

Då vår organisation arbetar inom SAFE konceptet är denna kompetens avgörande för uppdraget. Konsulten bör ha gedigen erfarenhet  och kompetens inom: 
– agilt arbetssätt
– SAFe
– dokumenterad erfarenhet av att implementera agilt arbetssätt i delar av en stor organisation, där arbetet omfattar både förvaltning och utveckling.
– Svenska och engelska i tal och skrift

– Kommunikativ, pedagogisk, förmåga att coacha till nytt arbetssätt på ett positivt sätt.

Omfattning: 100%
2023-01-23 – 2023-06-30
Uppdraget genomförs minst 3 dgr / vecka i kundens lokaler, centralt i Stockholm.
Välkommen att höra av dig med en uppdaterad konsultprofil, senast 15 januari, malin@houseofskills.se